Habitatge Gràcia Barcelona

26 de març de 2009

Projecte i obres de reforma parcial de vivenda i pati.