Roland Electronics

2 de setembre de 2004

Projecte i obres de nova implantació d’oficines.