Roland DG Barcelona

9 de desembre de 2004

Projecte i obres de nova implantació local show-room.